Certificaat Cerga 07-03166-N

Kwaliteitslabel "Cerga-professionele gasinstallateur"

Het Cerga-kwaliteitslabel werd ingevoerd door de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (KVBG) en beroepsverenigingen van installateurs, met de steun van het federaal Ministerie van Economische zaken.

Bedoeling van Cerga is de gebruikers een grotere zekerheid te bieden ten aanzien van de veiligheid van hun aardgasinstallatie. Als installateur staan we volledig achter deze doelstelling. Om het kwaliteitslabel te behouden moet er jaarlijks een bijscholing gevolgd worden en wordt er steekproefsgewijs controles uitgevoerd op onze installaties.